Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
Nr. 26 [66]

Turinys:
1. Į Lietuvos ir pasaulio lietuviškąjį jaunimą . . .
2. Gana Lietuvą rusinti.
3. „Tarptautinės amnestijos" organizacijai . . .
4. SOS! SOS! SOS! (Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentai: Nr. 28 ir 29. Iš doc. V. Skuodžio ir G. Iešmanto kalbų teisme. A. Statkevičiaus laiškas).
5. Tūkstantmetės genocido tradicijos.
6. 1983 metais — „Aušros" šimtasis gimtadienis.
7. Nebūkime savo tautos budeliais.
8. Mūsų partizanai (B. Labenskas, V. Zubkevičius).
9. Sudeginti gyvi.
10. Rimtas žvilgsnis į praeitį (recenzija).
11. Nuostabus auklėjimo šaltinis (satyra)

Lietuva
1981 m. vasaris