Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
Nr. 33[73]

Turinys:
1. Ką daryti su Maironiu?
2. Prisimenant ąžuolą (P. Šivickio gimimo 100-osioms metinėms).
3. SOS! SOS! SOS! (Kalėjimų keliuos. Vieno pasimatymo kronika).
4. Ką reiškia šiandien „laisvas plotas".
5. Baudžiauninkai (Iš pedagogo užrašų).
6. Apie lietuvių padėtį Baltarusijos respublikoje. Trečias sąsiuvinis. Vilnius, 1982 m. (str. pabaiga).
7. Korupcija Tarybų Lietuvoje.
8. Gnybtai gniaužiasi.

Lietuva 
1982 m. birželis