Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!   

AUŠRA 
Nr. 35 [75]

Turinys:
1. Tautos kelias į vasario 16-ąją
2. Iš užsienio radijo laidų (Už Lietuvos nepriklausomybę).
3. „Aušrai" šimtas metų.
4. SOS! SOS! SOS! (Saugumo rankose kun. Alf. Svarinskas).
5. Lietuviai Mordovijos 385/3-5 zonoje ir kt.
6. Keturiasdešimt metų (1904—1944) (Tęsinys).

Lietuva 
1983 m. vasaris