Tegul meilė Lietuvos

Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi.

AUŠRA NR. 5 [45]

Numeryje:

1. Italijos, Prancūzijos ir Ispanijos Kompartijų vadovams -Enriko Belinguerui, Žoržui Marše ir Santjago Kariljo.

2. Ką mums šiandien byloja tautos patriarchas

3. Moteris, ėjusi į šviesą

4. Šalin alkoholį!

5. Lietuvių padėtis Baltarusijos TSR

6. Kraštotyrininkų vargai

7. Tarybų Sąjungos "broliškumas" ir "laisvė"

 8. Žinios

L i e t u v a

1977.II.16.