Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 8 [48]

Numeryje:

1. Ką, turime daryti?

2. Laisvės — tiktai valstybei
3. Erškėčiams žydint (eilės)
4. Belgrado konferencijai
5. SOS! SOS! SOS! (V. Petkaus suėmimas ir krata. Supažindiname su kai kuriais iš V. Petkaus atimtais dokumentais. O. Lukauskaitės-Poškienės protestas ir kt.)
6. Žinios

Lietuva 
1977.X.