Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 9 [49]

Numeryje:

1. Kokių ganytojų reikia Lietuvai?
2. Iš Lietuvos jaunimo sąjūdžių istorijos
3. Suniekintas mokslas
4. Lietuviai ir žydai (Atviras laiškas Tomui Venclovai)
5. "Žalgirio" pergalės ir KGB rūpesčiai
6. SOS! SOS! SOS!(Balio Gajausko byla. Pareiškimai)

Lietuva 
1978