2006-05-28

Taip jis kalbėjo spaudos konferencijos Kauno arkivyskupijos kurijoje metu, įteikdamas Bažnyčios kronikos fondo apdovanojimus už krikščioniškų vertybių puoselėjimą per visuomenės komunikavimo priemones ir sąžiningos žurnalistikos pavyzdį.„Aš asmeniškai noriu atkreipti dėmesį, kad žurnalistų darbas yra panašiai brangus kaip ir labai gerų kunigų darbas. Šiandien Lietuvai labai reikia gero žurnalistų darbo. Šviesa reikalinga panašiai, kaip ji buvo reikalinga sovietiniais metais: ji reikalinga parodyti ne tik esamą blogį, bet ir nušviesti kelią, kuriuo turi eiti Lietuva“, - penktadienį sakė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Šiais metais Bažnyčios kronikos vardu, minint 40-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną, ark. S. Tamkevičius apdovanojimus įteikė Vandai Ibianskai už „ilgametį kantrų bei kūrybišką krikščioniškosios žiniasklaidos plėtojimą ir už sėkmingai įgyvendintą tvarią iniciatyvą leisti katalikų mėnraštį šeimai. Redaktorės ir žurnalistės kūryboje ypač vertingas evangelizacijos užmojis, įgyvendinamas globėjiškai skatinant kultūrinę bei visuomeninę katalikų pasauliečių raišką“.

Žurnalistas Romas Sakadolskis apdovanojimą gavo už „ilgametę sąžiningą žurnalistinę veiklą, už įkvepiantį pilietinės atsakomybės pavyzdį, už nuoseklumą tarnaujant savo šalies piliečiams ir priespaudos, ir demokratijos sąlygomis, dalijantis talentu, žiniomis patirtimi ir moralinėmis nuostatomis“.

R. Sakadolskis „Bernardinai.lt“ tvirtino, jog gautas apdovanojimas jam ypatingas tuo, kad primena istoriją, kurioje ir jam teko dalyvauti.

„Lietuvos katalikų Bažnyčios kronika yra labai svarbi ne tik Lietuvos tikintiesiems, bet ir visai Lietuvai, nepaisant pasaulėžiūrinių skirtumų. Ji pramušė ledą ir tas pramušimas buvo be galo svarbus mums, žmonėms išeivijoje. Lietuvos katalikų Bažnyčios kronika masino mus kaip žmones, davė mums paspirties dirbant „Amerikos balse“. Tam tikri įvykiai yra be galo svarbūs, o šis apdovanojimas yra susijęs būtent su tokiu svarbiu Lietuvai įvykiu“, - kalbėjo žurnalistas.

Jis pažymėjo, kad iš tiesų žiniasklaidos ir kunigų misijos yra labai panašios: tiek žurnalistai, tiek kunigai atlieka tam tiką švietėjišką misiją – neša žinią visuomenei. Vis dėlto R. Sakadolskis apgailestavo, kad šiandien Lietuvoje nemaža dalis žiniasklaidos save laiko verslininkais, teikiančiais paslaugas arba prekes visuomenei.

„Lietuvoje egzistuoja didelis komercinių interesų brovimasis į žiniasklaidą. Tendencija mūsų šalyje yra traktuoti skaitytoją, klausytoją, žiūrovą kaip pirkėją, o informaciją – kaip prekę“, - tvirtino R. Sakadolskis ir pridūrė, kad toks požiūris nėra geras, nes neužčiuopia žurnalistikos esmės.

Žurnalisto teigimu, tam, kad pasikeistų žmonių požiūris į žiniasklaidą ir pačios žiniasklaidos požiūris į savo misiją, turi įvykti keli dalykai: visų pirma, pati žiniasklaida turėtų apsivalyti. R. Sakadolskio manymu, žiniasklaida, kuri iš valdžios nuolat reikalauja skaidrumo, nėra itin skaidri, kiek tai susiję su savininkyste. Žurnalisto tvirtinimu, „pats metas skaitytojams žinoti, iš kur ateina finansai ir kokie yra žmonių, valdančių žiniasklaidą, turtiniai interesai“.

Taip pat, R. Sakadolskio nuomone, patys žurnalistai turi suprasti, jog Lietuvoje pasitikėjimas žiniasklaida mąžta ir, kad jie patys privalo jausti žmonių pasitikėjimo jais svarbą. Turi keistis ir požiūris į pačius leidėjus – turi būti pradėta suvokti, jog ir jie gali būti pilietiški verslininkai. Be to, kaip sakė R. Sakadolskis, Lietuvoje nėra rimtų žurnalistų gynimo organų.

„Bernardinai.lt“ primena, jog Bažnyčios kronikos fondo apdovanojimai, minint Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną, buvo pradėti teikti 1999 metais. Praėjusiais metais šis apdovanojimas įteiktas Jūratei Kuodytei ir Mykolui Drungai.

Bernardinai.lt

Šaltinis: