2007-05-12

Birštono viešojoje bibliotekoje paminėtos „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ 35-osios ir pogrindinio religinio leidinio „Rūpintojėlis“ 30-osios metinės. Šiai sukakčiai skirta ir literatūros paroda „Tamsoje įsiplieskęs švyturys“. Renginio iniciatorė birštoniškė, kurorto Carito pirmininkė, viena iš „Rūpintojėlio“ platintojų, Stasė Belickienė sukvietė gražų būrį sovietmečiu draustų leidinių rengėjų bei platintojų ir priminė, jog tų knygų, žurnalų reikėjo pirmiausia jiems patiems - kad turėtų į ką atsiremti ir sovietinio melo apsuptyje pajėgtų ne vien išlikti - auginti, oriais žmonėmis ugdyti savo vaikus.

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ tikslus, rengimo ir platinimo istoriją minėjime išsamiai apžvelgė jos sumanytojas ir redaktorius Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Buvo prisiminti leidinio rengėjai, žmonės padėję jį spausdinti ir platinti Lietuvoje bei užsienyje. Alė Počiulpaitė dalijosi mintimis apie „Rūpintojėlio“ reikšmę, sovietmečiu skleidžiant tikėjimo, doros tiesas, atkreipė dėmesį į jų svarbumą šiandienos žmogui ir padėkojo drąsiai, darbščiai leidinio redaktorei seseriai Adai Benvenutai. Kunigas Vytautas Vaičiūnas, prisiminęs keletą epizodų iš savo kalėjimo laikų, susirinkusiųjų patriotinę dvasią kurstė eilėmis.

Birštonas didžiuojasi Julijos ir Albino Grigonių,  Stasės Belickienės, Povilo Buzo pasišventimu, spausdinant, platinant pogrindinius leidinius. Šie žmonės, jų gyvenimai yra gražiausi pavyzdžiai, kaip būti atsakingu už savo laiką,  ir savo įsitikinimus rodyti kasdieniu darbu. Nerašo laikraščiai apie tai, kaip Stasė Belickienė sriubos lėkštę neša kokiam varguoliui, ar kad jį apskalbia. Povilas Buzas niekada nesako kalbų patriotiniuose mitinguose – jis tyliai sodina gėles prie paminklo partizanams, pats šluoja ir tvarko aikštę – neskubriai, susikaupęs. O Vasario 16-ąją,  žvelgiant į jį, vilkintį šaulio uniforma, taip tinkančia šiam oriam ir  gražiam žmogui, pajunti begalinį ilgesį tikrumo – kai Tėvynės  idėjos bei vyriškos atsakomybės už savo žemę ir namus vedami žuvo Lietuvos partizanai, kai  pogrindinio leidinio redaktorius Sigitas Tamkevičius neabejojo, jog ir suėmus, įkalinus jį, pradėtą darbą tęs bendražygiai. Sovietmečiu laisvės dvasią kurstę, šiandieną jūs žadinat atsakomybę ir tikrumo ilgesį. Garbusis, šviesusis arkivyskupe Sigitai, dėkui - Jūs taip užtikrintai pasakėt gražią tiesą: jei norėsim išlikti, sugrįšim prie tikrųjų vertybių, ratas turės apsisukti. Per stipriai įsukot, kad sustotų.

Autorė yra Birštono viešosios bibliotekos bibliografė

Bernardinai.lt

Šaltinis: