Kovo 17 d., 2015

Tęsiame laidas apie katalikišką disidentinį judėjimą sovietmečiu. 1972 metais pasirodžiusi ir be pertraukų iki pat 1989 metų pavasario leista Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika teisėtai vadinama šio judėjimo kulminacija. Ši laida apie svarbiausius Kronikos leidybos ypatumus.

Pirmasis Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos numeris pasirodė 1972 metų pavasarį, kovo 19 dieną. Šio pogrindinio leidinio neoficialiu redaktoriumi tapo Vilkaviškio vyskupijos kunigas Sigitas Tamkevičius, o jo svarbiausia atrama buvo pogrindžio vienuolės ir keli aktyvūs pasauliečiai. Netrukus Kronika tapo viena veiksmingiausių kovos su sovietine sistema, nepakenčiančia tiesos žodžio, priemonių. Kronika buvo leidžiama iki pat 1989 metų.

Minėdamas LKB kronikos 40-etį kunigas Arvydas Žygas rašė: „Mes esame palaiminti, nes turime žmonių, kurie parašė mums vadovėlį – Kroniką – apie tai, kaip turėtų elgtis žmonės, patekę į nelaisvę. Žmogus, nesimokantis iš istorijos, yra pasmerktas skaudžią istoriją pakartoti. Mes šį vadovėlį išleidome tomais, ir jo paprastoji fundamentinė pamoka tebėra kelrodis tautai, kuri keliauja į laisvę. O pamokos vis tos pačios: vienintelė laisvė yra vidinė laisvė, kai žmogus netarnauja ideologijai, materijai, asmeninei savanaudiškai prigimčiai. Šiandien aiškiai matome, kad tais sunkiais genocido metais laisvi buvo tie, kurie tarnavo Evangelijai, nepaisydami, kokią kainą teks už tai užmokėti."

Laidoje kalbiname ne tik Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių, bet ir Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos narę Eleną Gerardą Šuliauskaitę, kuri buvo viena svarbiausių Kronikos talkininkių. Lituanistinį išsilavinimą turinti vienuolė 1975 metų vasarą prisijungė prie Kronikos leidybos. Ji padėdavo atrinkti medžiagą, tvarkydavo Kronikos kalbą. 1983 metais suėmus kunigą Sigitą Tamkevičių, drauge su sese Bernadeta Mališkaite parengė eilinį Kronikos numerį ir vėliau aktyviai talkino kunigui Jonui Borutai.

Nors saugumiečiai metė didžiules pajėgas, norėdami išsiaiškinti Kronikos leidėjus ir nutraukti šio pogrindinio leidinio leidybą, tačiau visos jų pastangos buvo bergdžios. Nepaisant Kronikos talkininkų areštų, o 1983 metais buvo suimtas ir kunigas Sigitas Tamkevičius, nauji Kronikos numeriai ir toliau buvo rengiami. Kronikos leidėjų ir talkininkų pasiaukojimas ir herojizmas tapo neįkandamų riešutu KGB pajėgoms.

Nepaisant intensyvaus persekiojimo, LKB kronika buvo leidžiama iki 1989 m. kovo 19 d. Per 17 metų išleistas 81 numeris, paskelbta apie 5000 tikinčiųjų diskriminavimo atvejų ir kitų su žmogaus teisių pažeidimais susijusių faktų. Su skelbta informacija tuometinės Lietuvos gyventojai susipažindavo klausydami „Vatikano radijo“, „Amerikos balso“, „Laisvosios Europos“ ir kitų radijo stočių, kadangi visi LKB kronikos numeriai pasiekė Vakarus.

Laidą parengė Andrius Navickas ir Kostas Kajėnas

 

Šaltinis: