Antraštė/nuoroda

Autorius

Data

KAIP „LKB KRONIKA“ PAŽADINO IR ATKŪRĖ REZISTENCINĘ LIEPSNĄ VAKARUOSE

IRENA PETRAITIENĖ

2017.10.30

„LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS“ 45-MEČIO PAMINĖJIMAS

 

2017.03.15

LKB KRONIKA: „SUPRATOME, KAD BEDIEVIŠKOJO STABO KOJOS MOLINĖS“

IRENA PETRAITIENĖ

2016.03.18

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS STEBUKLAS

ANDRIUS NAVICKAS

2015.03.17

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS IŠŠŪKIS MELO IMPERIJAI

Andrius Navickas ir Kostas Kajėnas

2015.03.17

„LKB KRONIKA”: BYLA NR. 345

IRENA PETRAITIENĖ

2014.03.19

KO KATALIKIŠKA ŽINIASKLAIDA GALI IŠMOKTI IŠ LKB KRONIKOS?

TOMAS VILUCKAS

2012.03.20

1972 m. kovo 19-oji: “Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” gimimas

Arvydas Kšanavičius.

2009.03.19

„Dievas buvo atkaklus, šaukdamas į kunigystę“

Vyskupas Jonas KAUNECKAS

2008.06.06

Buvo verta dėti pastangas dėl laisvos Lietuvos

Kun. Robertas Grigas

2008.06.06

„Reikia ne žodžiais, bet gyvenimu aiškiai apsispręsti, kokios yra tavo vertybės“

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ

2008.03.24

Petras Baguška ir „Katalikų Bažnyčios Kronika“

 

2008.01.24

„Ne tam mūrinę bažnyčią stačiau, kad gyvąją griaučiau“

Viktorija Jusytė

2007.10.30

„Amerikos lietuvio“ Interviu su Nijole Sadūnaite: Akys, kurios nieko nebijo

 

2007.07.13

Birštone paminėti tikrumo ir atsakomybės žadintojai

Genovaitė Mačiūtė

2007.05.12

Krikščioniškos vertybės tarp totalitarinės diktatūros ir liberalaus dekadanso

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

2007.03.21

Anuomet ir dabar                     

Vysk. Jonas Kauneckas

2007.01.11

Mūsų laikų herojai (III): nebylus skandalas

Andrius Navickas

2006.09.07

Mūsų laikų herojai (I). Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika meluoja? 

Andrius Navickas

2006.08.03

Dėl buvusių KGB darbuotojų apdovanojimų valstybiniais garbės žymenimis

Algirdas Patackas, Liudas Simutis

2006.07.23

Žurnalistų darbas brangus kaip kunigų darbas

S. Tamkevičius

2006.05.28

Laisvės kryžkelės (VI). LKB Kronika – išsaugoję viltį

 

2006.03.06

Gyvenimas po gyvenimo

Kun. Robertas Grigas

2006.02.03

Lietuvoje jaučiuosi kaip namie

Sergejus Kovaliovas

2005.12.13

Monsinjoro V. Mincevičiaus kolekcija pristatoma visuomenei

 

2005.10.26

Maldos gyvenimo riteris

Viktoras Trofimišinas

2005.10.19