EŽTT: REKLAMOS SU JĖZUMI IR MARIJA RIBOJIMAS BUVO NEPAGRĮSTAS

Europos Žmogaus Teisių Teismas antradienį paskelbė, kad 2012 metais Vilniaus mieste ir internete skelbos dizainerio Roberto Kalinkino drabužių reklamos, kuriose vaizduojami Jėzus ir Marija, nėra žeidžiančios visus krikščionis ir buvo apribotos nepagrįstai.

Teismo teigimu, tiek baudą reklamos kūrėjams skyrusi Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, tiek teismai nepagrįstai absoliutino siekį ginti tikinčiųjų jausmus ir per menkai atsižvelgė į Europos Žmogaus Teisių Konvencijos dešimtajame straipsnyje garantuojamą teisę į saviraiškos laisvę. Šiame straipsnyje rašoma, kad „kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų. Šis straipsnis netrukdo valstybėms licencijuoti radijo, televizijos ar kino įstaigų.“

Tiesa, ten pat rašoma, kad „naudojimasis šiomis laisvėmis, kadangi tai yra susiję ir su pareigomis bei atsakomybe, gali būti priklausomas nuo tam tikrų formalumų, sąlygų, apribojimų ar sankcijų, kurias nustato įstatymas ir kurios demokratinėje visuomenėje yra būtinos valstybės saugumo, teritorinio vientisumo ar visuomenės apsaugos, siekiant užkirsti kelią viešos tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ar moralę, taip pat kitų asmenų garbę ar teises, užkirsti kelią įslaptintos informacijos atskleidimui arba užtikrinti teisminės valdžios autoritetą ir bešališkumą.“

EŽTT teisėjai savo sprendime argumentuoja, kad Lietuvos institucijos nepakankamai pagrindė, kodėl ir kaip religinių simbolių pasitelkimas reklamoje įžeidė krikščionis.

2012 metais kurtoje reklamoje buvo regimi užrašai „Marija brangi, kokia suknelė!“, „Jėzau Marija, kuo čia apsirengę!“ ir „Jėzau, kokios tavo kelnės!“. Į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, kuri reklamos kūrėjams ir skyrė baudą, kreipėsi reklama pasipiktinę piliečiai.

Bernardinai.lt     2018 01 30