Kazimieras Juozas Ambrasas (g. 1934 m. birželio 1 d. Surgučiuose, Sasnavos valsčius, Marijampolės apskr.) – SJ, literatūros tyrinėtojas, publicistas, vertėjas.

Biografija

1957 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, 1959–1962 m. studijavo anglų kalbą. 1972 m. apgynė kandidatinę disertaciją. Dirbo žurnalų redakcijose, 1970–1988 m. dėstė Vilniaus, 1988–1989 m. Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete. Nuo 1987 m. docentas.

Nuo 1981 m. birželio 20 d. jėzuitas. Studijavo pogrindinėje kunigų seminarijoje. Talkino redaguojant pogrindinius leidinius „Aušra“ ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. Tačiau saugumui atidžiai sekant, šią veiklą teko nutraukti. 1988 m. rugpjūčio 16 d. Skaistgiryje arkivyskupas Julijonas Steponavičius įšventino diakonu, kitą dieną – kunigu[1]. 1989 m. lietuvių kalbą dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Nuo 1990 m. dirbo Vatikano radijo lietuviškų programų redakcijoje, sielovados darbą Filipinuose, Indijoje. Nuo 1991 m. Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys, nuo 1993 m. Aušros vartų parapijos Montrealyje, nuo 2001 m. Čikagos jėzuitų namų kunigas. Dėstė Lituanistikos institute Čikagoje. Šiuo metu gyvena Kauno jėzuitų namuose.

Išvertė knygų iš anglų, rusų, lenkų, italų kalbų.

Ambrasas-Sasnava tyrinėjo vertimo teoriją ir praktiką, parašė knygas:

Vertimo mokslas, (1978),

Vertimo tyrinėjimai, (1984),

Jis paskelbė publicistikos:

kelionių įspūdžių knygą: Taboro kalno šalis, (1995),

Simonas iš Valtūnų (apie prel. S. Morkūną, 1997)

Vertė iš anglų kalbos prozą.

Bibliografija

K. Ambrasas-Sasnava. Vertimo mokslas, studija, 1978 m.;

K. Ambrasas-Sasnava. Vertimo tyrinėjimai, studija, 1984 m.;

Taboro kalno šalis, apybraižų rinkinys, 1994 m.;

Simonas iš Valiūnų, 1997 m.;

Kilimandžaras, 2000 m.