Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams

PAREIŠKIMAS


Pranešame, kad mes, žemiau pasirašiusieji kunigai, sudarėme Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komitetą.

Priedas: Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komiteto programa.

1978 m. lapkričio 13 d.

TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis