Dėl ordinarų pareiškimo Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui 

Religijų reikalų tarybos prie TSRS MT įgaliotinio LTSR P.Anilionio pranešimas, kad Religinių susivienijimų nuostatų  keisti nenumatoma 

Dėl tikinčių moksleivių terorizavimo Telšiuose 

Kreipimasis į viso pasaulio krikščionis, tikinčiuosius ir geros valios žmones 

Dėl teismo proceso 1979 m. liepos 6 d. Varėnoje 

LTSR prokuratūros atsakymas pil. Svarinskui Alfonsui 

Moldavijos katalikų prašymas 

Dėl katalikų persekiojimo Lietuvos TSR  

Kreipimasis į Lietuvos ordinarus, kunigus, inteligentus ir visus brolius Tėvynėje ir išeivijoje  dėl 500 metų Šv. Kazimiero mirties ir 600 metų Lietuvos krikšto jubiliejaus minėjimo

Jaunimo kreipimasis į TTGKK dėl alkoholizmo pavojaus

Dėl tarybinių pareigūnų kišimosi į religinių bendruomenių vidaus gyvenimą

Laiškas LTSR KP CK sekretoriaus pavaduotojui N.K. Dybenkai  dėl Viktoro Vasiljevo pareiškimų 

Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos XXXIV sesijai, visų šalių  vyriausybėms, parlamentams ir visuomenei dėl priverstinio vaikų bedievinimo

Kun. S.Tamkevičiaus atviras laiškas LTSR prokurorui 

Viduklės kunigo A.Svarinsko pareiškimas  dėl religinės laisvės varžymo

Dėl neatsakingo tarybų valdžios pareigūnų elgesio leidžiant katekizmą