TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1982 m. rugsėjo 30 d. 
Nr. 52

Lietuvos TSR prokurorui

Į Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetą 1982 m. rugpjūčio 20 d. kreipėsi grupė Vilkaviškio rajono tikinčiųjų, o 1982 m. rugsėjo 13 d. -N.Vilnios parapijos vikaras kun. St.Puidokas. Pareiškimuose aprašoma, kaip valdžios pareigūnai iš tikinčiųjų atėmė oficialiai pasisamdytus autobusus, siekdami sutrukdyti jų ekskursijas. Su tikinčiaisiais buvo grubiai elgiamasi, iš jų tyčiojamasi.

Siunčiame Jums, Prokurore, tikinčiųjų pareiškimų kopijas ir prašome patvarkyti, kad Lietuvos tikintieji nebūtų diskriminuojami.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Leonas Kalinauskas, 
Jonas Kauneckas, 
Algimantas Keina,
Vaclovas Stakėnas,   
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
doc. Vytautas Skuodis (lageryje)